III Jornades europees del Comerç Urbà

El comerç, actor de la renovació urbana

5-17 juny de 2003
Château de La Hulpe, Brussel·les 

Les III Jornades Europees del Comerç Urbà van tenir la trascendència de propiciar el naixement de Vitrines d’Europe. La conclusió dels treballs realitzats en les ponències i les taules rodones, va ser la necessitat plantejar-se l’acord de creació d’una plataforma unitària que anés més enllà dels simples contactes personals que feia anys que els diferents representants de les entitats anaven tenint. Així, el dia 17 de juny es va signar el protocol de creació de les Vitrines d’Europe:

PROTOCOL D’ACORD VITRINES D’EUROPE

Entre els sotasignats, representant les Associacions indicades:
Jean-Pierre Lehman i Philippe Guillaume, co-presidents de la Fédération Nationale des Centres-Ville (França),
Jean-Marie Coyette i Claude Kleerens, president i vice-president de Vitrines de Belgique (Bèlgica),
Norbert Friob, president honorari de la Confédération Luxembourgeoise de Commerce (Luxemburg),
Stefano Bollettinari, secretari regional de la Confesercenti Emilia-Romagna (Itàlia),
Joan Mateu, portaveu de la Fundació Barcelona Comerç (Barcelona),

Han convingut:

1. Les Associacions abans esmentades, organitzen entre elles una xarxa que té per objectiu iniciar, instruir i desenvolupar projectes i accions en el seu nom, relatius al suport i a la promoció del comerç prop de les instàncies europees competents. Aquestes accions i projectes tindran com a objectiu donar valor als oficis, a l’artesanat i a la imatge de qualitat del comerç (accions de sensibilització i comunicació, reforç de les associacions i del seu paper, desenvolupament de col·laboracions vàries….)

2. Aquesta xarxa es denomina Vitrines d’Europe.

3. Els participants analitzaran l’oportunitat d’estructurar-se i coordinar-se de forma més formal posteriorment.

Fet i signat a La Hulpe (Bèlgica), el 16 de juny de 2003