IX JORNADES EUROPEES DEL COMERÇ URBÀ

Comerç, turisme i cultura

16-18 maig de 2010
Cambra del Temple d’Adriano, Roma